Segítek  

Hogyan segítünk?

Törekszünk rá, hogy a recepción való fogadástól az étkeztetésen át a lelki beszélgetésig minden hajléktalan és rászoruló részére személyre szabott segítséget nyújtsunk.

3+1 nagy területen állunk vendégeink rendelkezésre: (1) alapszolgáltatások, azaz minden, amit egy nappali melegedőnek kötelessége biztosítani; (2) szociális és karitatív szolgáltatások, vagyis szociális munkással ügyintézés és karitatív segítség; (3) lelki, spirituális és közösségi segítség, aminek keretén belül szakszerű figyelmet és a valahová tartozás érzését adjuk; (4) támogatási programok konkrét feltételek mentén.

Ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal abban a témában, amiben a leginkább szeretne előrelépni az életében.

Csapatunk minden hétköznap (kivéve ünnepnap vagy ügyeleti nap) 8:00 és 14:00 óra között várja vendégeit a VI. kerületi Király és Izabella utca sarkán található központunkban.

Ha adományozni szeretnél nekünk, azaz támogatnád valamelyik tevékenységünket, ismerd meg a részleteket, majd kattints a Segítek támogatási gombra!


Így segítünk:

Itt megismerhető, milyen területeken tudunk egy rászoruló ember segítségére lenni.
Ha segítségre van szüksége, tekintse meg szolgáltatásaink igénybevételének részleteit, és forduljon hozzánk bizalommal! Akinek csak tudunk, szívesen segítünk.
Ha támogatni szeretnél minket, segítsd adományoddal a számodra szimpatikus szolgáltatási és támogatási formánkat!

Lelki segítség, közösségi élet és hitéleti-spirituális elköteleződés

Vendégeink részére heti rendszerességgel a Biblia alapján egy imaórát és egy dicsőitő imaalkalmat tartunk, melyekbe támogatóink, önkénteseink, munkatársaink szoktak bekapcsolódni, és tulajdonképpen bárki részt vehet rajta. Ebbe a hitéleti elköteleződésünkbe helyezzük bele azon törekvésünket, hogy központunkban havi rendszerességgel nyilvános szentmise bemutatását is megszervezzük. Küldetésünknek kiemelt része a személyes kapcsolaton alapuló együttműködés, melyet lelki beszélgetéssel, közbenjáró imával, imapár szolgálattal is erősítünk.

Imaóra velünk

Minden héten keddenként imaórát tartunk, ahol közösségben elmélkedünk a Szentírással, és saját szavainkkal szólítjuk meg az Istent. A Szentlélek érintése által és az ima csendjében meghallhatjuk Isten meghívását, amelyre életátadással válaszolhatunk. Ez az első lépés a megtérés útján. A rendszeres imádság által felismerjük Isten jelenlétét életünkben, ami táplálja és erősíti Istenkapcsolatunkat, kísér a tanítvánnyá válás útján. Felismerjük, hogy Isten irgalmas szeretettel fordul felénk és embertársaink felé, és ebben a kölcsönös bizalmi légkörben megindul a belső rendeződés, az önértékelésünk és a jövőképünk épülése, a hitünk és az elköteleződésünk erősödése. Az imaórát általában egy önkéntesünk gitárral kísért dicsőítő zenékkel teszi változatossá.

Imaóra vezető: Harmath Krisztina
Időpont: kedd, 10:00-11:00

Dicsőítő imaalkalom

Szolgálatunk dicsőítő alkalmai csütörtökönként vannak. Istent dicsérni, hálát adni jövünk össze, ahol az éneklésben lényünkkel imádkozunk, lelkünk rezdül a Szentlélek hívására. Alkalmanként egy–egy szentírási résszel gazdagodik a dicsőítés, melynek átelmélkedéséhez némi impulzussal segítjük a vendégeinket. Alkalmaink lezáró imádsága az Ároni áldás, ezzel bocsátjuk útra egymást.

Dicsőítő alkalom vezető: Várnagy András
Időpont: csütörtök, 10:00-11:00

Közbenjáró imádság

Közbenjáró imádsággal is erősítjük vendégeinket az imaalkalmak és dicsőítések után. Vendégeink kérhetik segítő kollégáinkat, hogy imádságban járjanak közben velük, értük és a szándékaikért.

Segítő munktársak: Harmath Krisztina, Várnagy András, Barta György
Időpont: keddi és csütörtöki imaalkalmakat követően 11:00 és 12:00 óra között

Segítő beszélgetés

Mentálhigiénés munkatársainkkal segítő beszélgetésre van lehetőség. Ezen találkozások alapja a kölcsönös nyitottság és figyelem, az elfogadó szeretet, bizalom, ahol vendégeinknek lehetősége van élethelyzetük nehézségéről beszélni, illetve az evangélium fényében segítséget kaphatnak lelkük épülésében.

Segítő munkatársak: Harmath Krisztina, Várnagy András, Barta György
Időtartam: 45 perc (szükség esetén 60 perc)
Időpont: személyesen, előre egyeztetett időpontban

Imapárszolgálat

A hozzánk betérő rászorulók számára igyekszünk egyre erősebb megtartó hálót képezni - az anyagi támogatási rendszereinken túl - a lelki támaszt nyújtó szolgálatainkkal is. Ennek egy állhatatosságot kívánó, személyes formája, az imapár szolgálat. Ez azon ismerősök, patronálni vágyók szolgálata, akik szívében a Teremtő elültette a vágyat, hogy az életük útján rendszeres imádságban forduljanak Hozzá és hordozzák mások szándékát. Vendégeink közül sokaknak jelent nem csupán támaszt, hanem ösztönzést is, hogy vannak, akik örömmel imádkoznak értük és velük, ezzel is hirdetve Krisztusnak az örömét. Nagy szeretettel várjuk vendégeink és az imaszolgálatot vállalók jelentkezését itt.

Segítő munkatárs: Várnagy András

Szentmise és szentgyónás

Havi rendszerességgel szervezünk szentmisét Szolgálatunk központjába, arra a helyre, amely vendégeink mindennapjainak stabil színtere. Az Eucharisztia megünneplése előtti félórában biztosítjuk a szentgyónási lehetőséget. A szentmisén természetesen lehetőség van oltárszolgálatra és szentáldozásra is. A “házimisék” mindenki számára nyitott alkalmak, ahová szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt. A szentmise után közvetlenül agapéval egybekötött kötetlen beszélgetésre várunk mindenkit.

Időpont: a következő szentmise időpontja az Aktuális híreink és eseményeink blokkban megtalálható

Szentségimádás

Csendes szentségimádásra is van lehetőség nálunk. Ünnepkörökhöz kötötten az Eucharisztia jelenlétében egy órás csendes imádságban készülünk az elkövetkező ünnepre. Ahogy mindannyiunk számára, vendégeinknek pedig különösen is értékes a csend, ahol úgy ahogyan van, elfogadva, megértve és szeretve érezheti magát az ember Isten előtt. Emberi méltóságunk forrása Istenből fakad, amely forráshoz időről-időre itt a Szolgálatban is visszatérünk. – Ezek az alkalmaink is nyitottak. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának, hogy egy rövid órát töltsenek a legszegényebbek gazdagságában.

Szentségimádás vezető: Zarka Dénes, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom állandó diakónusa
Segítő munkatárs: Várnagy András
Időpont: a következő szentségimádási alkalom időpontja az Aktuális híreink és eseményeink blokkban megtalálható

Szentségekre felkészítő hittanóra

A szentségek vételére való felkészítést, illetve a hitbéli továbblépést igénylők felkészítését Szolgálatunk hittantanárnője, Sipos Katalin végzi. A szentségeket a körzetileg illetékes Szondi utcai Szent Család Plébániatemplom Plébánosa, dr. Udvardy Tamás szentmise keretében szolgáltatja ki. A hittanórák első lépésben a keresztség és az elsőáldozás szentségének felvételére készítik fel vendégeinket, bérmálásra való felkészítésre személyes elbeszélgetést követően kerülhet sor.

Hittanóra vezető: Sipos Katalin
Időpont: kedd, 12:30-13:30

Rózsafüzér

Heti rendszerességgel rózsafüzér imádságra is összegyűlünk. Ennek a közösségi imaalkalomnak a vendégeink voltak a kezdeményezői és azóta is hűségesen jelen vannak mint a tizedek előimádkozói. A különböző imaformák megajánlásával is igyekszünk vendégeinket egyesével megérinteni, és örömteli tapasztalat, hogy férfiak és nők együtt, hálásan imádkozzák ezt a Szűzanyának kedves imádságot. – A rózsafüzér imaalkalmaink is nyitottak. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának a rászoruló testvéreinkkel való közös imádságba.

Rózsafüzér imaalkalom vezető: Harmath Krisztina
Időpont: hétfő, 12:30-13:15

Imaszándékok hordozása

Hálás köszönet mindazoknak, akik személyesen vagy közösségükkel a Szolgálatunkban összegyűjtött imaszándékokat hordozzák. Az imára kulcsolt kéz lélekben összeköt bennünket, így együtt, közösségben emelhetjük Krisztushoz azokat a kéréseket, elhatározásokat, szándékokat, amiket a hónap elején gyűjtünk össze az imaalkalmainkon és dicsőítéseinken résztvevőktől. – Az imádságnak ereje van. Imádkozzunk együtt, egymásért! Az imahálóba várjuk az elköteleződni vágyó egyének vagy közösségek jelentkezését.
Segítő munkatárs: Harmath Krisztina
Imaszándékok kiküldése: minden hónap elején

Alkotó műhely

Vendégeink, önkénteseink és kollégáink közös együttműködésének gyümölcsei a központunkat díszítő alkotások. Alkotó műhely programunkban a résztvevőknek lehetőségük van megrajzolni, megfesteni, megalkotni a bennük hangossá vált formákat, ezzel is erősítve a tudatos életvitel értékeit. Az alkalmak tematikusan felépítettek és az alkotási folyamatok zenei aláfestéssel, rendkívül jó hangulatban és kötetlen beszélgetésekben zajlanak. Vendégeink néhány alkotása a honlapunk Életképek menüpontjában megtekinthető. – Szeretettel várjuk azon vendégek jelentkezését, akik szívesen fejezik ki belső gondolataikat, érzelmeiket papírra vetve, illetve szeretnek új alkotási technikákat tanulni.

Alkotó műhely vezető: Harmath Krisztina
Segítő munkatársak: Kánia Larissza

Könyvespolc

Szórakoztató, tudományos és lelki olvasmányok könyvespolcával várjuk vendégeinket. Sokan örömmel olvasnak. Egy jó regény, egy elgondolkodtató novella, vagy épp egy vicces képregény üdítően hat a lélekre, a lelkiolvasmányok pedig táplálják az embert a hitben való növekedés, az életrendezés útján. – Ha van otthon továbbadományozható, valóban jó állapotú, szellemileg-lelkileg kikapcsoló vagy építő könyved, könyvadományodat köszönettel fogadjuk.

Segítő munkatárs: Harmath Krisztina

Kegytárgyak biztosítása

Istennek hála, sok vendégünk keres fel bennünket, hogy szeretnének kérni Szentírást, rózsafüzért, szentképet, imafüzetet. Örömünkre szolgál, hogy támogatóink segítségével sokaknak tudtunk ajándékozni ilyen lelki támaszt. A magányban megszólított ember imáját ezáltal is sokan tudjuk erősíteni. – Ezúton is örömmel jelezzük, hogy egész évben köszönettel fogadjuk természetbeni vagy pénzbeli támogatásod. Ha érdekelnek a részletek, bizalommal vedd fel a kapcsolatot felelős kollégánkkal! Ha szívesen adományoznál erre a célra azonnal, kattints a Segítek gombra!

Segítő munkatárs: Várnagy András

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. Ennek a pontosabb megértéséhez kattints a Beállítások gombra, és válaszd ki a neked tetsző beállítást! További részletekért olvasd el az Adatkezelési tájékoztatónkat és a Sütikezelési tájékoztatónkat! Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató